Vacature bestuurslid

Stichting 50+ Ontmoetingspunt zoekt een praktisch ingesteld bestuurslid voor de facilitaire taken en coördinatie hiervan.

Onze doelstelling is het bevorderen van ontmoetingen tussen ouderen, om zo eenzaamheid te voorkomen en te doorbreken. De ontmoeting wordt bevorderd door middel van sociale, creatieve, sportieve activiteiten en andere vormen van contact en ontspanning.

Als bestuurslid van het 50+ Ontmoetingspunt werk je samen met de andere bestuursleden, teneinde de doelstelling van onze organisatie te realiseren. Wij bieden een gezellig team van vrijwilligers, waaronder alle taken en werkzaamheden worden verdeeld. 

Het bestuur heeft contacten met instanties, instellingen en personen, die relevant zijn voor het realiseren van de doelstelling en om aan te (blijven) sluiten bij de behoeften van de 50-plussers in Doetinchem. Een keer per maand komt het bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken. Daarnaast ben je gedurende de week een aantal uren bezig met de uitvoering van de jouw toebedeelde taken.

Heb je interesse of wil je wat meer informatie over deze functie, neem dan contact op via ons secretariaat info@seniorenontmoetingspunt.nl