Over ons.

Doelstelling:

Het 50+ Ontmoetingspunt ’t Brewinc is de plek
waar mensen van 50+ elkaar kunnen ontmoeten,
deelnemen aan activiteiten, of gewoon binnenlopen
voor een praatje en een kopje koffie.

Bestuur.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

voorzitter
Helga Smits

secretaris
Betty Weerdesteijn

penningmeester
Koos Janssen

lid/facilitair
Bert de Wolf

lid/vrijwilligerscoördinator
Marion Pieters.

lid/ICT
Vincent Weijers

Accommodatie.

De ontmoetingsplaats voor 50-plussers is te vinden in gebouw ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem, tegenover de Walmolen. Naast de hoofdingang wordt op de zondag de ingang aan de linker zijkant van het gebouw, dat u op de foto ziet, gebruikt.

De vaste openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur.  Zaterdags gesloten. Zondags open van 13.00 tot 16.30 uur. Zie publicatiebord, nieuwsbrief of website voor activiteiten.

De avond-openingstijden staan vermeld onder de weekactiviteiten. Daar vindt u ook de details.

Tijdens openingstijden zijn wij bereikbaar onder telefoon 0314-84 56 30.

afbeelding: Gebouw 50+ Ontmoetingspunt met links de zij-ingang.

Een plek van, voor en door 50-plussers. De bezoekers kunnen er o.a. terecht voor een kop koffie en praatje, maar ook voor een cursus, gezelschapsspel, dansmiddag, filmmiddag of computerondersteuning. In de agenda vindt u de activiteiten die naast de weekactiviteiten gepland zijn.

Zo saai als de buitenkant eruitziet, zo gezellig is dit voormalige gymlokaal binnen. Er is een biljart, een open kast met spelletjes, een computer en een televisie.

  • Het Ontmoetingspunt is gevestigd in de voormalige technische school, verbouwd tot Cultuurcluster ’t Brewinc aan de rand van het stadscentrum van Doetinchem.
  • ’t Brewinc opende zijn deuren in september 2011. Naast het Ontmoetingspunt zijn er de bibliotheek, het Erfgoedcentrum Achterhoek, alsmede een lunchroom en atelier van zorginstelling Elver (met dagbesteding voor verstandelijk beperkten) gehuisvest.
  • Het Ontmoetingspunt is van maandag t/m vrijdag overdag geopend en in het weekend op zondagmiddag. Enkele avonden per week zijn er gerichte activiteiten.
afbeelding: Initiator Jan Twilt met huidige secretaris en twee vrijwilligers.

Zo is het allemaal begonnen.

Lange aanlooptijd.
Het realiseren van de huidige accommodatie heeft een jarenlange aanlooptijd gekend. Eerder was er in het stadscentrum de sociëteit ‘De Vriendschap’ als plek waar de mensen elkaar ontmoetten. De behoefte aan zo’n eigen ruimte werd in het jaar 2002 aangekaart.

Pas in 2010 kreeg de ontmoetingsplek prioriteit in het coalitieprogramma. Een jaar later was er een locatie gevonden in het nieuwe cultuurcluster ’t Brewinc.

Vrijwilligers.
Destijds is afgesproken dat het Ontmoetingspunt niet alleen voor 50-plussers is, maar ook door hen op vrijwilligersbasis gerund zal worden. Voor de bezoekers geldt géén consumptieplicht, terwijl de barprijzen laag gehouden worden. Het bestuur komt maandelijks bijeen om de lopende zaken te bespreken. Enkele tientallen vrijwilligers zijn er bij toerbeurt om de gasten te verwelkomen en aandacht te geven. Anderen begeleiden activiteiten of doen klussen.

De initiatiefnemers stond een ontmoetingsplek voor ogen, waar in een huiselijke sfeer van alles te doen is. Naast ontmoeting en individuele tijdsbesteding zijn er uiteenlopende groepsactiviteiten.

Van het begin af aan is er volop belangstelling voor de muziek- en dansmiddag op zondag. Dansen op livemuziek geniet de voorkeur.

afbeelding: 50+ Ontmoetingspunt is een ontmoetingsplek in huiselijke sfeer.

Een vaste bezoeker van het Ontmoetingspunt vertelt hoe zij meegetroond werd:

,,Ik was gestopt met werken en mijn man is ziek thuis. Twee redenen waarom ik wel eens even de deur uit wilde. Iemand uit mijn straat zei: kom mee! Ik ben toen aangeschoven bij de activiteit die zij begeleidt. Van het één kwam het ander. De Ontmoetingsplek betekent veel voor mij. Als er niets te doen is in de stad of als ik een slechte dag heb, kom ik hier graag. Er zijn altijd wel mensen die gedag zeggen of die weten van mijn thuissituatie en vragen hoe het ermee gaat. Ik voel me welkom en geaccepteerd. Met iemand die ik hier heb leren kennen, onderneem ik nu ook dingen buiten deze ontmoetingsplek.’’

afbeelding: Eén van de gevarieerde muziekoptredens op zondagmiddag.

Cultuurcluster.
Ook de ligging in de levendige cultuurcluster ’t Brewinc is een groot pluspunt voor het aantrekken van ouderen. De open verbinding vanuit de centrale hal met andere gebruikers nodigt uit tot ontmoeting en interactie. Bezoekers van bibliotheek of lunchroom nemen een kijkje in het 50+ Ontmoetingspunt, of omgekeerd.