Kent u de Rondkomers?

In Doetinchem heeft ongeveer één op de vijf huishoudens financiële problemen of een risico hierop. Het treft veel meer mensen dan je denkt. 

Kijk op de website https://www.derondkomers.nl/

De Rondkomers is een samenwerking tussen Buurtplein, gemeente Doetinchem, Platform Armoedebestrijding Doetinchem, Laborijn, UWV en Rabobank Graafschap, Betaald Voetbal De Graafschap. Recentelijk zijn het Graafschap College, Sité Woondiensten en Stichting Stadskamer aangehaakt.

IEDEREEN VERDIENT EEN STEUNTJE IN DE RUG

Voor alle Doetinchemmers streven we naar zo min mogelijk financiële zorgen. Door hierbij zoveel mogelijk mensen en organisaties te betrekken, willen wij het taboe doorbreken om zo meer mensen in beweging te krijgen en te helpen.

De Rondkomers gelooft namelijk dat iedereen door onbeheersbare factoren en veranderende omstandigheden in structurele geldproblemen kan raken, met alle gevolgen van dien.

We willen het zwijgzaam worstelen met deze situatie dan ook actief doorbreken. Immers, langer wachten maakt het altijd veel ernstiger en vervelender. Hoe klein of groot de omvang nu ook is of lijkt. Ongeacht leeftijd, afkomst of de achterliggende oorzaak.

Erger voorkomen begint bij het (h)erkennen dat er iets speelt.