Afscheid Jan Twilt

In de maand januari 2019 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst afscheid genomen van bestuurslid Jan Twilt. Hij was vanaf de oprichting bij het 50+ Ontmoetingspunt betrokken als penningmeester. Het laatste jaar voor zijn vertrek bekleedde Jan de functie van voorzitter.