Line Dance

1 x in de 14 dagen is er 's avonds een cursus Line Dance.

de kosten bedragen € 2,00 per les 

LINEDANCE