Franse conversatie

 

Hoe verloopt deze cursus?  De nadruk zal liggen op mondeling taalgebruik: luisteren, de kern van een mededeling onderkennen en spreken, de eigen gedachte talig vormgeven. Enerzijds onderdompeling in het gesproken Frans, anderzijds jezelf voortdurend de vraag stellen "Hoe zou je dit in het Frans zeggen?" zonder een kant en klare Nederlandse zin in gedachten te hebben. Vertellen, niet vertalen.

De communicatie vindt voor 95% plaats in het Frans. Schriftelijke beheersing heeft geen prioriteit.

Welk Frans komt aan de orde?  Le français usuel: het normale gesproken Frans dat past bij de leeftijd van de gebruiker, geen literair Frans, geen populaire jongerentaal, gewoon het nette Frans dat men van 'un sénior' verwacht.

In welke zin zijn bijeenkomsten 'pas comme les autres’?  Het zijn geen traditionele lessen, zeker niet. Het aanbod heeft niet de vorm 'taalregel + oefening = u spreekt Frans'. Expliciete grammaticaregels van het type 'zo hoort het' worden vermeden; er zal hoogstens houvast worden geboden in de vorm van herkenbare voorbeelden of minimale taalkenmerken. Taal laat zich niet in waterdichte regels klemmen; Rijtjes leren, nee: van werkwoorden gebruiken we bijvoorbeeld alleen de 'vous'-vorm en de 'je'-vorm, misschien in het tweede jaar de verleden tijd. 

Hoe leert men woorden?  In elk geval niet via vertaallijsten. Vanuit hun vooropleiding bezitten de deelnemers reeds een zekere kennis van het fundamentele Frans; die kennis zal geactiveerd worden. Veel woorden komen alleen voor in verband met een speciaal onderwerp; dit zijn precies de gevallen waarvan men zich afvraagt: "Hoe heet dat eigenlijk?" Men leert thematisch. De specifieke zegswijzen brengt de docent onder de aandacht.

Mooie onderwerpen - arts, restaurant, beroep - zijn ook te vinden op de leersite van TV5monde; heel authentiek Frans.

Hoe verloopt zo'n bijeenkomst?  De begeleider schrijft zelf een 'lesplan' en stuurt dat 5 dagen tevoren aan alle groepsleden; die kunnen dan de opdrachten desgewenst voorbereiden. De begeleider is vooral uitnodigend bezig, corrigeert taalgebruik, dat een Fransman niet zou begrijpen, geeft aan waardoor een communicatie scheef loopt, enz. Fouten mogen.

Verder bewaakt hij het taalniveau; voor de vervolgcursus is dat 'débutant expérimenté'  (A2 van het Europees Referentiekader). Het taalniveau blijft het gehele seizoen constant; geen oplopende moeilijkheidsgraad in de loop van de tijd. Slechts de onderwerpen wisselen. Iedereen kan op elk moment instappen.

Wanneer beginnen die conversatiegroepen?  De start van het seizoen is voorzien in de derde of vierde week van september. Inschrijving staat open voor elke 50+-er.

Het Seniorenontmoetingspunt is gevestigd in gebouw 't Brewinc aan de IJsselkade nr. 11 tegenover de molen; bij binnenkomst in de grote zaal links. De bijeenkomsten vinden bij voorkeur plaats in de ochtenduren; op dinsdagochtend om 9.30 u voor de voortgezette groep, op een in overleg te bepalen moment voor de nieuwe groep. Voorlichting over deze laatste serie gespreksbijeenkomsten wordt ter plekke gegeven op dinsdag 19 september 11.15 u.

De kosten voor de cursus zijn € 2,00 per les.
De cursus vangt weer aan in de loop van de maand september 2020.

Informatie en inschrijving via e-mail:  eri-willem@planet.nl 

 

 

 

eiffeltoren pas comme ... 2 002