Conversatie Frans

 

Het 50+ Ontmoetingspunt Doetinchem: gespreksvaardigheid Frans

Het Seniorenontmoetingspunt Doetinchem wil in het nieuwe culturele seizoen onder de naam 'le français pas comme les autres' twee taalvaardigheidsbijeenkomsten Frans bieden. De taaltrainingen richten zich op die personen die een basiskennis van twee à drie jaar Frans hebben en die, in welke zin dan ook, binding met de Franse samenleving voelen. Na een proefjaar 2016/17 gespreksvaardigheid Frans - met bevredigend gevoel onder de deelnemers - wil het Seniorenontmoetingspunt ruimte geven voor de voortzetting van die bijeenkomsten en, bij voldoende belangstelling, starten met een tweede serie conversatieoefeningen.

Hoe verloopt die 'cursus'?  De nadruk zal liggen op mondeling taalgebruik: luisteren, de kern van een mededeling onderkennen en spreken, de eigen gedachte talig vormgeven. Enerzijds onderdompeling in het gesproken Frans, anderzijds jezelf voortdurend de vraag stellen "Hoe zou je dit in het Frans zeggen?" zonder een kant en klare Nederlandse zin in gedachten te hebben. Vertellen, niet vertalen.

De communicatie vindt voor 95% plaats in het Frans. Schriftelijke beheersing heeft geen prioriteit.

Welk Frans komt aan de orde?  Le français usuel : het normale gesproken Frans dat past bij de leeftijd van de gebruiker, geen literair Frans, geen populaire jongerentaal, gewoon het nette Frans dat men van 'un sénior' verwacht.

In welke zin zijn bijeenkomsten 'pas comme les autres’?  Het zijn geen traditionele lessen, zeker niet. Het aanbod heeft niet de vorm 'taalregel + oefening = u spreekt Frans'. Expliciete grammaticaregels van het type 'zo hoort het' worden vermeden; er zal hoogstens houvast worden geboden in de vorm van herkenbare voorbeelden of minimale taalkenmerken. Taal laat zich niet in waterdichte regels klemmen; Rijtjes leren, nee: van werkwoorden gebruiken we bijvoorbeeld alleen de 'vous'-vorm en de 'je'-vorm, misschien in het tweede jaar de verleden tijd. 

Uiteraard heeft een 'apprenant' wel houvast nodig, maar die regels zijn heel basaal. Er is geen leerboek of methode anderszins. De deelnemers geven zelf hun 'leerbehoefte' aan.; de begeleider geeft daar didactisch vorm aan.

Hoe leert men woorden?  In elk geval niet via vertaallijsten. Vanuit hun vooropleiding bezitten de deelnemers reeds een zekere kennis van het fundamentele Frans; die kennis zal geactiveerd worden. Veel woorden komen alleen voor in verband met een speciaal onderwerp; dit zijn precies de gevallen waarvan men zich afvraagt: "Hoe heet dat eigenlijk?" Men leert thematisch. De specifieke zegswijzen brengt de docent onder de aandacht.

Welke onderwerpen zijn dat?  Het ideaal is dat de deelnemers zelf een onderwerp aangeven waarover ze in het Frans zouden willen converseren. Men zou kunnen denken aan het uitleggen van familieverhoudingen op basis van trouwfoto's of van wat niet mag of moet aan de hand van verkeersborden. Kortom de relatie beeld-woord speelt een grote rol.

Mooie onderwerpen - arts, restaurant, beroep - zijn ook te vinden op de leersite van TV5monde; heel authentiek Frans.

Hoe verloopt zo'n bijeenkomst?  De begeleider schrijft zelf een 'lesplan' en stuurt dat 5 dagen tevoren aan alle groepsleden; die kunnen dan de opdrachten desgewenst voorbereiden. De begeleider is vooral uitnodigend bezig, corrigeert taalgebruik, dat een Fransman niet zou begrijpen, geeft aan waardoor een communicatie scheef loopt, enz. Fouten mogen.

Verder bewaakt hij het taalniveau; voor de vervolgcursus is dat 'débutant expérimenté'  (A2 van het Europees Referentiekader). Het taalniveau blijft het gehele seizoen constant; geen oplopende moeilijkheidsgraad in de loop van de tijd. Slechts de onderwerpen wisselen. Iedereen kan op elk moment instappen.

Is dit niet een zoveelste cursus?  Nee, de deelnemers willen hun oude kennis actualiseren; ieder heeft daarvoor haar/zijn eigen argumenten; men wil misschien ook in een vreemde taal kunnen praten over typisch Nederlandse dingen of Franse opvattingen willen begrijpen.
'Pas comme les autres' is geen opleiding, maar een gezelschap. Men onthoudt zich van beoordelingen; er bestaan geen eindtermen, laat staan een getuigschrift

Wanneer beginnen die conversatiegroepen?  De start van het seizoen is voorzien in de derde of vierde week van september. Inschrijving staat open voor elke 50+-er.

Het Seniorenontmoetingspunt is gevestigd in gebouw 't Brewinc aan de IJsselkade nr. 11 tegenover de molen; bij binnenkomst in de grote zaal links. De bijeenkomsten vinden bij voorkeur plaats in de ochtenduren; op dinsdagochtend om 9.30 u voor de voortgezette groep, op een in overleg te bepalen moment voor de nieuwe groep. Voorlichting over deze laatste serie gespreksbijeenkomsten wordt ter plekke gegeven op dinsdag 19 september 11.15 u.

Bij belangstelling en voor inschrijving neemt u contact op via e-mail:

kosten voor de cursus zijn € 2,00 per les

 eri-willem@planet.nl 

 

 

eiffeltoren pas comme ... 2 002